Піч-інсинератор СР-100

Відходи знешкоджуються в печі-інсинераторі СР-100 mobile "ATI Incinerateurs MULLER" (Франція) методом піролізного спалювання при  t=1200 °С

Інсинератор призначений для термічної утилізації:

  • твердих побутових і промислових відходів
  • нафтошламових відходів
  • відходів морських і повітряних портів та залізничного транспорту
  • медичних і біоорганічних та відходів

Технологія піролізного спалювання та ефективна система очищення димових газів дозволяє встановлювати данний комплекс в межах міста

Піролізне спалювання запобігає утворенню:

  • чорного диму
  • тонкодисперсного пилу
  • утвореню і викиду діоксинів, фуранів, вільного хлору і т.д.
  • неприємного запаху

Гарантоване повне спалювання відходів

Зольний залишок, що утворюється, є безпечним і може заховуватися на полігонах твердих побутових відходів чи використовуватись як сировина.

Виробнича потужність

В печі можна знешкоджувати до 100 кг відходів за годину.

Технологія процесу

Піролітичне спалювання – це перетворення складних органічних сполук в безкисневому середовищі в піролітичну газову суміш простих сполук з допалюванням її з надлишком кисню у камері допалювання.

ДОВІДКА: Піроліз – термічне розкладання органічних сполук без доступу кисню.