Обладнання

Автомобіль для перевезення небезпечних відходів

Піч-інсинератор сР-1000

Ми знешкоджуємо відходи в печах-інсинераторах СР-1000 MOBILE "ATI INCINERATEURS MULLER" та ІНСИНЕРАТОРІ EXCE OS (Італія) методом піролізного спалювання при температурах понад 1200°C.

Інсинератор Muller CP-1000 призначений для знешкодження будь-яких видів небезпечних відходів, у тому числі вироблені промисловими підприємствами, лікарнями, лабораторіями, фармацевтичними компаніями, окрім радіоактивних і тих, що містять сполуки ртуті.

Кожна піч-інсинератор має газову камеру допалювання, виготовлену з урахуванням робочих параметрів, встановлених регламентом 2000/76/EC.

Робоча температура: понад 1200°C

Ми знешкоджуємо відходи в печах-інсинераторах СР-1000 MOBILE "ATI INCINERATEURS MULLER" та ІНСИНЕРАТОРІ EXCE OS (Італія) методом піролізного спалювання при температурах понад 1200°C. Інсинератор Mulle…
Детальніше

Ефективна система очищення димових газів

Спочатку гази попадають в систему очищення димових газів Циклон - апарат сухого інерційного очищення. Після цього вже очищені гази попадають в систему очищення димових газів Wet Scrubber. Цей спосіб заснований на промиванні газу рідиною та дозволяє видалити з газу шкідливі речовини будь-якого розміру.

Якісне очищення
Ефективна система очищення димових газів від небезпечних речовин.
Високі температури
Робочі температури у камерах допалювання понад 1200°C.
0% викидів
Запобігає утворенню та викидів діоксинів, фуранів, вільного хлору тощо.

Технологія Процесу

Небезпечні відходи знешкоджуються методом високотемпературного піролізу та спалювання залишків не газифікованих відходів при температурі до 850 - 900 ºC, з подальшим допалюванням піролізних газів при t 1100 - 1250 ºС.

Піроліз (від грец. pyr – вогонь, жар і lysis – розкладання, розпад) – термічне розкладання органічних сполук без доступу кисню. Піролізне спалювання перетворює небезпечні відходи в безкисневому середовищі в піролітичну газову суміш з наступним догорянням її в другій камері.

В результаті ми отримуємо піролізний газ і залишок — негорючі мінералізовані з'єднання або золу, що становлять <3% від вихідної кількості відходів.

Піролітичне спалювання запобігає утворенню «чорного диму» та тонкодисперсного пилу, гарантує повне спалювання відходів.

Небезпечні відходи знешкоджуються методом високотемпературного піролізу та спалювання залишків не газифікованих відходів при температурі до 850 - 900 ºC, з подальшим допалюванням піролізних газів при…
Детальніше
Піч-інсинератор СР-1000

Переваги піролізного спалювання

відповідність європейським стандартам
У тому числі екологічним (ЄС 76/2000) за суворого дотримання вимог до складу відходів та відповідного газоочищення;
запобігання викидів небезпечних речовин
Діоксинів, фуранів, вільного хлору тощо
високий рівень спалювання
Повне спалювання газів, що відходять та зольних залишків забезпечує відсутність пилу або смердючого диму.
автоматичне функціонування
Не потребує постійного спостереження (контролю).